Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež

Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež

Záměrem projektu je umožnit dětem a mladistvým pravidelnou a kvalitní nabídku volnočasových aktivit, což souvisí s přiměřeně vybaveným a příjemným prostředím. Rádi bychom udrželi kvalitní nabídku za nízké ceny pro všechny současné a budoucí zájemce i nadále. Domníváme se, že v těsné blízkosti tří sídlištních lokalit (Máj, Šumava, Vltava), kde se také vyskytuje velké množství dětí neorganizovaných, je tato pravidelná, cenově snadno dostupná zájmová činnost důležitou součástí volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Zájmové kroužky patří již do tradiční a dlouholeté nabídky Střediska a stále se těší velké oblibě u dětí a dospívající mládeže. Převážná většina zájmových kroužků Střediska je určena pro děti a mládež ve věku 5 – 26 let. Mohou tak trávit svůj volný čas smysluplnou činností, objevovat a rozvíjet svůj talent či realizovat své projekty. V letošním roce jsme rozšířili svoji nabídku i pro „naše“ nejmladší, a to v podobě zájmového kroužku „Cvičení s Krtečkem“ pro rodiče a děti již od půl roku věku.
Spotřební materiál, sportovní pomůcky, technické a odborné vybavení pro kroužky je třeba pořizovat neustále každým rokem. Naší snahou je, aby děti a mládež měly možnost se rozvíjet, aktivně realizovat a prožívat své dětství a mládí v krásném a bezpečném prostředí.


Tento projekt je spolufinancován Krajským úřadem Jihočeského kraje

jihocesky_kraj-logo