Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež

Termín realizace projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Cílem projektu je prostřednictvím pravidelné celoroční realizace volnočasové zájmové činnosti podpořit rozvoj talentů a speciálních dovedností dětí a mládeže.
Cílovou skupinu tvoří děti a mládež ve věku do 18 let navštěvující zájmovou činnost v Salesiánském středisku mládeže.
Projekt navazuje na dlouholetou tradici realizace volnočasových aktivit. Nabízí pravidelnou zájmovou činnost v oblasti sportu, výtvarně tvořivých činností, hudby, filmu a rukodělných aktivit.
Jednotlivé zájmové kroužky probíhají v rámci školního roku (tj. od září do června, o letních prázdninách je činnost přerušena) od pondělí do čtvrtku převážně od 14: 00 do 20:00.

 


Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.