Přátelská setkání zástupců města, dětí a mládeže

Přátelská setkání zástupců města, dětí a mládeže

Termín realizace: prosinec 2011 – srpen 2012

Vzdělávacím programem Mládež a město, který získal záštitu primátora města Č. Budějovic Mgr. Juraje Thomy a náměstka primátora pro školství a sociální věci Mgr. Petra Podholy, jehož cílem je zapojit děti a mládež do komunikace a rozhodování o veřejných věcech v městě České Budějovice.
Projekt je realizován v rámci projektu Klíče pro život – průřezového tématu „participace“.
Účastníky vzdělávacího programu čeká (zcela zdarma) např. několik workshopů, beseda s PhDr. Salimem Muradem, Ph.D. z katedry politologie PF JU, návštěva Dětského zastupitelstva, zasedání městského zastupitelstva ČB, neformální setkání s vybranými místními politiky a dvoudenní výlet do Prahy s návštěvou zasedání Poslanecké sněmovny ČR.

Cílem projektu je:

  • zapojit děti a mládež do komunikace a rozhodování o veřejných věcech,
  • zvýšit jejich povědomí o tom, jak funguje státní a místní správa a jak se může obyvatel města aktivně zapojit do rozhodování o věcech, které se jej týkají,
  • podpořit mladé umělce v jejich kreativitě v rámci literární, fotografické a výtvarné soutěže
  • uspořádat dvě veřejné debaty s místními politiky – na tyto debaty se boudou děti a mládež systematicky připravovat