Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let…

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let…

Původně „florbalový kroužek“ Salesiánského střediska mládeže ČB se stal v roce 2003 členem České florbalové unie (ČFB). Naše družstva jsou registrována od září 2009 pod novým názvem jako „FBC Čtyrák ČB“.

Cílem našich sportovních aktivit je celkový rozvoj svěřence. Vědomí odpovědnosti nejen za sebe sama, ale za celý tým, je pro nás důležitým prvkem. Od ledna do srpna roku 2010 máme 2 kategorie hráčů – starší žáci (12-14 let) a dorostenci (15-17 let). V současnosti máme registrovaných 37 hráčů.

Svěřenci platí roční příspěvky, ale tato částka není dostačující pro pokrytí veškerých potřeb. Bohužel celkové náklady spojené s realizací tréninků a především turnajů jsou pro účastníky i samotné Středisko značné. Proto jsme rádi za podporu těchto našich mladých sportovců.


Tento Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

cb