Podpora nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Jihočeském kraji

Podpora nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Jihočeském kraji


„Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji“ – Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice se úspěšně zúčastnilo veřejného výběrového řízení na zajištění služeb s názvem: „Podpora nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Jihočeském kraji“. Zadavatelem veřejné zakázky je Jihočeský kraj. Předmětem vzájemně uzavřené smlouvy je zajištění dostupnosti sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle § 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento projekt je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Účelem smlouvy je zajištění služby v takovém rozsahu a kvalitě, aby byla zaručena její odpovídající úroveň a dostupnost pro osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené a aby docházelo k naplňování cílů této služby, tj. napomoci cílové skupině zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, případně i jejich návratu a uplatnění na trhu práce.

Středisko se zavázalo poskytovat tuto sociální službu od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2012, tj. 36 měsíců, a to v rozsahu stanoveném zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.


Projekt je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Podpora nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Jihočeském kraji