Podpora integrace romské menšiny

Termín realizace projektu: 1.1. 2018 – 31.12. 2018

Místo realizace projektu: KC Máj, Antonína Barcala 1791/40, 370 05 České Budějovice

Projekt navazuje na úspěšnou práci s romskou menšinou především z oblasti českobudějovických sídlišť. Jedná se pedagogické programy Střediska, především doučování, které je zaměřené na podporu školního úspěchu, ale také volnočasové programy.

Záměrem projektu je podpora integrace romské menšiny a komunitního života především na sídlišti Máj.

Cílem projektu je realizace pedagogických programů, které podporují smysluplné trávení volného času u romské menšiny, školní úspěch i prevenci sociálně-patologických jevů.

 


Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy.

msmt