Péče o zaměstnance

Péče o zaměstnance

Termín realizace: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014

Projekt „Péče o zaměstnance“ řeší problém možného snížení kvality poskytovaných služeb a vede ke zkvalitňování poskytovaných služeb cílové skupině prostřednictvím zajištění pravidelných supervizí a metodického vedení.

Projekt realizuje supervizní setkání s profesionálním supervizorem 5x ročně. Supervize jsou nevyhnutnou součástí práce zaměstnanců a jedním z prostředků zkvalitňování nabízené služby SaSM – DDM ČB. Účast na společných supervizích je povinná a k dispozici jsou i individuální supervize dle potřeby pracovníků.

 


Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.