Otevřené kluby na Máji

Termín realizace projektu: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

Cílem projektu je podpořit aktivní trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže prostřednictvím realizace pedagogické činnosti stávajících Otevřených klubů SaSM – DDM ČB a umožnění snadného přístupu mladých lidí k informacím.

Cílovou skupinu představují děti a mládež do 18 let, kteří pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí převážně ze spádové oblasti sídliště Máj, sídliště Vltava a Čtyřech Dvorů.

Pedagogická práce v Otevřených klubech v SaSM – DDM ČB se skládá z programů – Oratoř, Doučování, Tématické programy a Sídliště.

 


Tento projekt je spolufinancován Krajským úřadem Jihočeského kraje

jihocesky_kraj-logo