Otevřené kluby na Máji

Termín realizace projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
Místo realizace projektu: Komunitní centrum Máj, A. Barcala 1791/40, 370 05 České Budějovice

Cílem projektu je podpořit aktivní trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže prostřednictvím realizace pedagogické činnosti stávajících Otevřených klubů SaSM – DDM ČB a umožnění snadného přístupu mladých lidí k informacím.
Cílovou skupinu představují děti a mládež ve věku 6-18 let, kteří pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí převážně ze spádové oblasti sídliště Máj, sídliště Vltava a Čtyřech Dvorů.
Pedagogická práce v Otevřených klubech v SaSM – DDM ČB se skládá z programů – Oratoř, Doučování, Tematické programy a Sídliště.

 


Tento projekt je spolufinancován Krajským úřadem Jihočeského kraje

jihocesky_kraj-logo