Otevřené kluby

Otevřené kluby

Termín realizace: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014

Náplní projektu jsou jednotlivé pedagogické programy Otevřených klubů Salesiánského střediska mládeže, které se liší věkovou strukturou účastníků a obsahem činností. Jednotnou linií je nabídka a podpora informačního systému ve vztahu k dětem. Hlavním smyslem těchto programů je neformální vzdělávání a pedagogická práce usilující o dostatečnou informovanost dětí a mládeže jako prevence sociálně patologických jevů.

Cílem projektu je podpořit aktivní trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže prostřednictvím realizace pedagogické činnosti stávajících Otevřených klubů SaSM – DDM ČB a umožnění snadného přístupu mladých lidí k informacím.

Cílovou skupinu představují děti a mládež do 18 let, kteří pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí převážně ze spádové oblasti sídliště Máj, sídliště Vltava a Čtyřech Dvorů.

Pedagogická práce v Otevřených klubech v SaSM – DDM ČB se skládá z 5 programů – Doučování, Oratoř, Velká Oratoř, Sídliště, Tématické programy.

 


Tento projekt je spolufinancován Krajským úřadem Jihočeského kraje

jihocesky_kraj-logo