Otevřené kluby

Otevřené kluby

Termín realizace projektu: 1.1.2012 – 31.12. 2012

Cílem projektu je zachování a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „Otevřené kluby“ v Českých Budějovicích.
Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, zejména ze spádové oblasti Čtyři Dvory, sídliště Máj, Šumava a Vltava.
V projektu vycházíme z principu nízkoprahovosti, vytváříme prostředí, které je svým charakterem a umístěním blízké přirozenému prostředí našich uživatelů a provozní doba odpovídá jejich potřebám. Službu může využít každý z okruhu osob, služba je poskytována bez úhrady a anonymně. Uživatel může službu využívat nepravidelně, v rámci celé otevírací doby. Pro užívání služby není podmínkou členství ani jiná forma registrace.


Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.