Otevřené kluby

Otevřené kluby

Vzhledem k nedostačující a téměř o 70% krácené dotaci od MPSV na registrovanou sociální službu NZDM jsme se obrátili o pomoc na Statutární město České Budějovice. Převážně díky jejich podpoře se daří udržet provoz nízkoprahového zařízení na pomezí sídlišť Máj, Šumava a Vltava v Českých Budějovicích. Cílovou skupinou Otevřených klubů jsou neorganizované nebo sociálně znevýhodněné a romské děti i mládež ve věku od 6 do 26 let. Cílová skupina dětí a mládeže ve věku 15 – 26 let je pokryta finančními prostředky v rámci Individuálního projektu kraje. Tento projekt je tedy cílen na děti od 6 do 14 let včetně.

Konkrétně se jedná se o tyto programy: klub Oráč, speciální programy klubu Oráč, Programy pro romské děti – tématické programy, volnočasové aktivity, nabídku sociálních služeb romské komunitě a Romský klub. Důležitou součástí programů je také terénní sociální práce.


Tento Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.