Otevřené kluby

Otevřené kluby

Otevřené kluby jsou rozsáhlým a dlouhodobým projektem Střediska. Cílem projektu je zachování a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „Otevřené kluby“ v Českých Budějovicích. Cílová skupina: neorganizované nebo sociálně znevýhodněné a romské děti i mládež ve věku od 6 do 26 let, zejména ze spádové oblasti Čtyři Dvory, sídliště Máj a Vltava. V rámci dotace Statutárního města České Budějovice pro rok 2010 jsme žádali o částečné pokrytí nákladů na tuto službu pro cílovou skupinu dětí od 6 do 15 let. Cílová skupina dětí a mládeže ve věku 15 – 26 let je pokryta finančními prostředky v rámci Individuálního projektu kraje.
Kromě realizace samotných Otevřených klubů, tedy jejich zpřístupnění účastníkům 5x týdně v odpoledních a večerních hodinách, jsme žádali také na částečné pokrytí mzdových výdajů nového sociálního pracovníka.

Aktivně jsme se pro rok 2010 zaměřili na přednáškovou činnost pro klienty Otevřených klubů. V rámci tématických a preventivních programů často spolupracujeme s dalšími institucemi. Volbu témat podřizujeme tématům celého Střediska, které jsou na každý školní rok čtyři a také potřebám a zájmům našich klientů. Tyto potřeby průběžně v jednotlivých programech zjišťujeme. Nelze opomenout různé sociálně patologické jevy, které se u mládeže projevují. V návaznosti na tyto přednášky a besedy vedeme rozhovory s klienty o těchto tématech a zaměřujeme se tak na specifickou primární i sekundární prevenci.


Tento Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.