Oratoř – vzdělání a hra

Oratoř – vzdělání a hra

Cílem tohoto projektu je vytvářet podmínky pro integraci romských dětí a mládeže do běžného života většinové společnosti. Podporovat jejich cílenou výchovu a vzdělávání. To vše prostřednictvím volnočasových aktivit, systematického doučování, spolupráce s romskými rodinami a školami, kam jejich děti dochází.

Cílovou skupinu tvoří neorganizované romské děti a mládež ve věku 6 – 15 let. Primárně se soustředíme na okruh osob ze spádové oblasti sídliště Máj v Českých Budějovicích a osoby neorganizované, ohrožené, či zasažené sociální exkluzí. Program zajišťují kvalifikovaní pedagogičtí a sociální pracovníci.

Oratoř je realizována v budově SaSM – DDM ČB. Budova je z bezpečnostního i hygienického hlediska odpovídající realizaci nabízených výchovně-vzdělávacích a volnočasových aktivit. K dispozici jsou 2 větší místnosti (herny) vybavené odpovídajícím vybavením. Dále mohou účastníci využívat hřiště před budovou Střediska a malou tělocvičnu uvnitř. K dispozici jsou i malé místnosti, které slouží převážně na doučování dětí a individuální práci s účastníky. Nelze opomenout keramickou a výtvarnou dílnu, hudebnu, PC učebnu a dostatečné sociální zázemí pro účastníky.


Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.