Oratoř

Oratoř

Termín realizace projektu: 1.1.2012- 31.12.2012

Hlavním cílem projektu je realizace volnočasových aktivit a tím vytváření podmínek pro integraci romských dětí a mládeže do běžného života většinové společnosti, podpora jejich cílené výchovy a vzdělávání.
Cílovou skupinu tvoří děti a mládež ve věku 6 – 15 let romského původu. Primárně se soustředíme na okruh osob ze spádové oblasti sídliště Máj v Českých Budějovicích a osoby neorganizované, ohrožené, či zasažené sociální exkluzí.
Projekt Oratoř zahrnuje vzdělávání a volnočasové aktivity, které odpovídá potřebám romských dětí: hrát si, soutěžit, pohybové vybití, zájem dospělého člověka, potřeba osobního vztahu, popovídat si, doprovázení, hudba, tanec, být v partě.


Tento Projekt je spolufinancován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.