NZDM Oráč

NZDM Oráč

Cílem projektu je poskytování registrované sociální služby NZDM Oráč jak v terénní tak v ambulantní formě cílové skupině. Realizací tohoto projektu se snažíme zajistit kvalitní a odbornou sociální pomoc dětem a mladým lidem v nepříznivé sociální situaci a zvýšit jejich šance k sociální integraci.

Cílovou skupinu tvoří děti a mládež do 26 let, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy a pochází ze spádové oblasti sídlišť Máj, Šumava, Vltava.

 


Tento projekt je spolufinancován Krajským úřadem Jihočeského kraje

jihocesky_kraj-logo