NZDM Oráč

Termín realizace projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Salesiánské středisko mládeže je dlouholetým poskytovatelem registrované sociální služby NZDM Oráč a je zahrnuto v síti sociálních služeb Jihočeského kraje. V souladu s cílem dotačního programu města České Budějovice, kterým je udržet stávající síť poskytovatelů sociálních služeb, chce Salesiánské středisko mládeže realizovat sociální službu s dlouhodobým charakterem a celoročním provozem.
Cílovou skupinu tvoří děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, zejména ze spádové oblasti Čtyři Dvory- sídliště Máj, Šumava a Vltava.

 


Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.