NZDM Oráč

NZDM Oráč

Termín realizace: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014

Cílem projektu je celoroční dlouhodobé poskytování registrované sociální služby cílové skupině. Realizací tohoto projektu se snažíme zajistit kvalitní a odbornou sociální pomoc dětem a mladým lidem v nepříznivé sociální situaci a zvýšit jejich šance k sociální integraci.

Cílovou skupinu tvoří děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, zejména ze spádové oblasti Čtyři Dvory – sídliště Máj, Šumava a Vltava.

Tato cílová skupina nemá kde smysluplně trávit svůj volný čas, nechce nebo nemůže využívat organizované volnočasové aktivity a je ohrožena některým ze sociálně nežádoucích jevů (vandalismus, kriminalita, experimentování s návykovými látkami, násilí, šikana, agresivní chování, rasismus, rizikové sexuální chování atd.).

V rámci projektu realizujeme programy NZDM Oráč jak v terénní tak v ambulantní formě. Nabídka služeb sociálního pracovníka je přítomna i v pedagogických programech: doučování, Oratoř a Velká Oratoř.

 


Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.