NZDM Bosko

NZDM Bosko

Termín realizace: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013

Projekt NZDM Bosko má pravidelný a dlouhodobý charakter, je několikaletou praxí ověřený projekt, který zahrnuje registrované sociální služby.
Cílovou skupinu tvoří děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, zejména ze spádové oblasti Čtyři Dvory, sídliště Máj, Šumava a Vltava. Tato cílová skupina nemá kde smysluplně trávit svůj volný čas, nechce nebo nemůže využívat organizované volnočasové aktivity a je ohrožena některým ze sociálně patologických jevů (vandalismus, kriminalita, experimentování s návykovými látkami, násilí, šikana, agresivní chování, rasismus, rizikové sexuální chování apod.).

Z tohoto důvodu v NZDM Bosko vycházíme z principu nízkoprahovosti, vytváříme prostředí, které je svým charakterem a umístěním blízké přirozenému prostředí našich uživatelů a provozní doba odpovídá jejich potřebám.
Realizací tohoto projektu se snažíme zajistit kvalitní a odbornou sociální pomoc dětem a mladým lidem v nepříznivé sociální situaci a zvýšit jejich šance k sociální integraci.


Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.