Nevo Dživipen Fajta

Nevo Dživipen Fajta

Termín realizace projektu: 1. 4. 2012 – 30. 3.  2013

Projekt Nevo Dživipen Fajta („život v rodině“ v romském jazyce) se zaměřuje na práci s nefunkční rodinou, kdy hrozí odebrání dítěte do ústavní výchovy.
V projektu pracovníci usilují o sociální pomoc dětem a jejich rodinám z vyloučené lokality, které se potýkají s dluhovou problematikou, kriminalitou a bytovou otázkou, případně jinými problémy. Vyhrocení této situace může vést až k odebrání dítěte do ústavní výchovy. Spolupráce s rodinou umožňuje celistvou péči o dítě a tím tak zkvalitňuje služby SaSM – DDM ČB. V rámci projektu plánujeme poskytovat tyto výkony: kontakt, sociální poradenství, informační servis, situační intervenci, jednání s blízkými osobami, jednání s institucí ve prospěch uživatele, přeposílání, pomoc v krizi, doprovod, doučování.

Cíl projektu vychází ze základního poslání Nadace Terezy Maxové dětem a zaměřuje se na všestrannou podporou a pomoc sociálně znevýhodněným dětem a působit tak preventivně pro zachování funkčnosti rodiny.


Projekt podpořila: Nadace Terezy Maxové dětem