Na V. Volfa se nebojíme

Na V. Volfa se nebojíme

Cílem tohoto projektu je vybudování kontaktní místnosti pro romskou komunitu na sídlišti Máj v Českých Budějovicích.

Domníváme se, že získání prostor na sídlišti Máj je důležitým krokem k rozvoji stávající spolupráce a zároveň navázání nové spolupráce s dalšími romskými rodinami. Bude tak zajištěna kvalitní a dostupná nabídka aktivit pro romské etnikum přímo v lokalitě, kde tato poptávka není doposud dostatečně uspokojena.


Projekt spolufinancuje Statutární město České Budějovice.