Na Máji si můžu hrát

Na Máji si můžu hrát

Děti žijící na sídlištích často běhají bez cíle po ulicích, nudí se a k zahnání této nudy si ne vždy vybírají činnost pro ně vhodnou či zákonem povolenou. V Českých Budějovicích se vyskytuje celá řada sociálně patologických jevů: kouření, alkohol a jiné drogy, krádeže, šikana, násilí, týrané a další. Nedostatek volnočasových aktivit pro děti žijící na sídlištích, jejich nezařazení mezi vrstevníky a neúčelné vyplnění času po škole či o víkendech, považujeme za jednu z důležitých příčin pozdějšího společensky nevyhovujícího chování i jednání dětí a mládeže. Sociálně patologické jevy šířící se mezi neorganizovanými dětmi a mládeží je nutno eliminovat programovým vytvářením podmínek pro trávení volného času a iniciací aktivit působících ve směru výchovných a sociálně preventivních funkcí. Nabízené aktivity na sídlišti Máj pomůžou děti a mladistvé zabavit, motivovat je a naplnit jejich volný čas smysluplnými aktivitami.


Tento Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.