Máj pro děti

Máj pro děti

Obecným cílem projektu je podpora aktivního trávení volného času zejména u neorganizovaných dětí a rozšíření nabídky jednorázových i pravidelných aktivit pro tyto děti. Zejména neorganizované děti ze sídliště Máj nemají v místě svého bydliště dostatečnou nabídku kvalitních volnočasových aktivit. Cílová skupina tohoto projektu: Děti z různých společenských vrstev a s různou mírou „problémovosti“ ze sídliště Máj v Českých Budějovicích ve věku 6 – 14 let. Jedná se jak o děti z většinové společnosti, tak o děti romské. Smyslem je cíleně a systematicky realizovat volnočasové aktivity pro děti přímo na sídlišti Máj v ČB. Děti mohou kdykoli během odpoledního programu (3x týdně) přijít a dle zájmu se zapojit do různých volnočasových aktivit. Přístup mají všechny děti uvedeného věkového rozmezí, hoši i dívky. K dispozici jim budou pracovníci SaSM – DDM ČB (zaměstnanci, dobrovolníci a praktikanti Střediska). Pokud počasí dovolí, budou volnočasové aktivity probíhat venku. V případě nepříznivého počasí se program přesune do kontaktního centra Maják (Lhenická ulice), které má Středisko pronajaté od Statutárního města České Budějovice.


Tento Projekt je spolufinancován Krajským úřadem Jihočeského kraj