Kurz protidrogové prevence

Kurz protidrogové prevence

Termín realizace projektu: 14.6- 15.6. 2012

Cílem projektu je prostřednictvím uskutečnění kurzu protidrogové prevence, získání kompetencí pro práci s dětmi a mládeží experimentujících s drogami nebo přímo uživateli drog pro pracovníky zařízení v Jihočeském kraji a výměna zkušeností v této problematice.
Kurz je realizován pro 20 lidí, kteří pracují s dětmi a mládeži ohroženými drogovým experimentováním. Převážná většina účastníků kurzu jsou sociální pracovníci, kteří jsou denně v přímém kontaktu s dětmi a mládeží ohrožených tímto nežádoucím sociálním jevem, malou skupinu tvoří dobrovolníci v těchto organizacích, kteří jsou také v přímé práci s cílovou skupinou.


Tento projekt je spolufinancován Krajským úřadem Jihočeského kraje

jihocesky_kraj-logo