Komunitní centrum Máj

Komunitní centrum Máj

Cílem projektu je vytvoření vhodných podmínek pro zajištění kvalitních služeb pro děti a mládež prostřednictvím vybavení části prostor Komunitního centra Máj. Cílovou skupinu tvoří převážně děti a mládež do 18 let navštěvující programy.

Díky podpoře Statutárního města České Budějovice bude vybavena recepce a její zázemí, pobočková telefonní ústředna a technické zajištění míčových her.

 


Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.