Klub otevřený informacím

Klub otevřený informacím

Termín realizace: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013

Projekt zahrnuje pedagogickou činnost v Otevřených klubech SaSM – DDM ČB. Zahrnuje dva programy: doučování a Oratoř.

Cílem projektu je podpořit aktivní trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže prostřednictvím pedagogické činnosti a umožnění snadného přístupu k informacím.
Díky realizaci projektu mohou děti zdokonalovat své dovednosti v oblasti počítačové gramotnosti.


Tento projekt je spolufinancován Krajským úřadem Jihočeského kraje

jihocesky_kraj-logo