Junior

Junior

Novinkou v nabídce Střediska je akce Junior.

Akce Junior sestává celkem ze čtyř víkendových setkání během 2 let. Tato akce je určena pro převážně neorganizovanou mládež ve věku 15 – 18 let a vznikla na základě dvou motivů. Jedním z nich byl současný nepříliš uspokojivý stav trávení volného času neorganizovaných dětí a mladistvých. Chtěli jsme tedy vytvořit pro ně takovou nabídku, která by nejen jednorázově zaplnila jejich čas, ale byla i smysluplná a motivovala účastníky k dalšímu postupnému seberozvoji. Druhým motivem pak byla snaha o zachování a udržení trvalé kontinuity táborových akcí – chaloupek, které mají v nabídce Střediska již své pevné místo. Projekt Junior tak pomáhá „vychovat“ nové dobrovolníky pro chaloupky.

Před každou realizovanou víkendovou akcí probíhá příprava a následně zpětná vazba. Po skončení celého vzdělávacího bloku projektu proběhne závěrečné zhodnocení a vyúčtování.


Projekt spolufinancuje Nadace pro radost.