Jednorázové aktivity klubu Oráč

Jednorázové aktivity klubu Oráč

Termín realizace projektu: 15.3.2012 – 31.12.2012

Cílem projektu je realizace jednorázových aktivit určených pro uživatele sociální služby v klubu Oráč.
Projekt pomáhá předcházet sociálně-patologickým jevům. Formou netradičních zážitků rozvíjí schopnosti a dovednosti uživatelů, komunikaci ve vrstevnické skupině (pod dohledem pracovníků), komunikaci s autoritou, upevňuje hodnotový žebříček a napomáhá ke stmelení kolektivu. Projekt nabízí nejenom vyzkoušení si svých dovedností v novém prostředí ale hlavně poznání sebe sama a svých vrstevníků v nevšedních situacích.

Plánované aktivity: Ořáč na horách- Kvilda, vodácký výlet, návštěva horolezecké stěny Lanovka, přespání v klubu Oráč, Paintball/ airsoft, výlet do Prahy, návštěva lanového centra, hokejový zápas/ návštěva kina.


Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.