Florbal pro mladé

Florbal pro mladé

Nestagnujeme, rosteme!!!

Důkazem toho jsou např. naši florbalisté. Původně „florbalový kroužek“ se stal členem České florbalové unie (ČFB). Nyní neseme název florbalový klub „FBC ČB“. V současnosti máme 2 kategorie hráčů – starší žáci a dorost. Někteří z chlapců, účastnících se florbalu, jsou ze sociálně problémových rodin žijících na velkých sídlištích. Přesto se v těchto chlapcích podařilo vzbudit zájem a motivovat je pro sport – konkrétně florbal. Jednou z aktivit, plynoucích z členství ve Florbalové unii, je realizace florbalových turnajů, které musí každý klub zorganizovat. V letošní sezóně naše starší žáky a dorost čekala realizace dvou turnajů. Tyto proběhly dne 20. 9. 2008 (Kaplice) a 30. 11. 2008 (Chotoviny).


Projekt spolufinancuje Statutární město České Budějovice.