FBC SaSM – DDM ČB

FBC SaSM – DDM ČB

původně „florbalový kroužek“ v našem Sředisku se stal v roce 2003 členem České florbalové unie (ČFB). V průběhu let se mění týmy, původní hráči odrostli do kategorie muži a nyní začínáme s novými svěřenci, jejichž první sezónou je sezóna 2008/2009.

Cílem našich sportovních aktivit je celkový rozvoj svěřence. Vědomí odpovědnosti nejen za sebe sama, ale za celý tým, je pro nás důležitým prvkem. V současnosti máme 2 kategorie hráčů – starší žáci (13-15 let) a dorost (15-17 let). V současnosti máme registrovaných 32 hráčů. Tréninky probíhají 3x týdně, z toho 2x v tělocvičně. O trenérské zázemí se stará jeden trenér s licencí C a jeden asistent aspirující na trenéra. Účastníme se ligové soutěže a nejméně 2x ročně jezdíme na neligové turnaje. Na tyto sportovní aktivity svěřenci přispívají ročními příspěvky, které ale zdaleka nejsou dostačující pro pokrytí veškerých nákladů. Proto jsme rádi za podporu našich mladých sportovců.


Tento Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.