Dobrovolnictví pro všechny

Dobrovolnictví pro všechny

V rámci projektu bude společně realizována významná akce pod názvem Dobrovolnictví pro České Budějovice. Projekt Dobrovolnictví pro všechny, realizovaného v rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011. Těšit se můžete na zábavný výchovně vzdělávací program pro střední školy a zajímavou prezentaci českobudějovických dobrovolnických center. Součástí akce je široká medializace. Termín: 29. 9. 2011

Tento projekt je aktivně zapojen do Merzinárodního MitOst-festivalu, který se letos poprvé bude konat v České republice. Tento festival společenské angažovanosti a kultur se každý rok koná v jiném místě střední a východní Evropy. „Cílem organizace MitOst je podporovat kulturní a jazykovou spolupráci mezi zeměmi střední, východní a jižní Evropy. Zároveň se snaží podporovat široké spektrum občanských projektů realizovaných zejména na dobrovolné bázi.

Dobrovolnictví pro České Budějovice – jedná se o aktivitu čtyř neziskových organizací, které se věnují dobrovolnictví. Dobrovolnické centrum při Diecézní charitě České Budějovice, Dobrovolnické centrum ADRA České Budějovice, Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice a Ústav zdravotně sociální práce při Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity. Naší společnou snahou je zvýšení povědomí o dobrovolnictví, o možnostech zapojení se a činnosti dobrovolnických center v Českých Budějovicích. Společnou snahou je přispět prostřednictvím neformálního vzdělávání k výchově k dobrovolnictví a prohloubení spolupráce s Magistrátem města České Budějovice, Krajských úřadem Jihočeského kraje a dalšími dobrovolnickými centry, které působí v Jihočeském kraji.


Tento Projekt je spolufinancován HESTIA, o. s.