Dobrovolnictví pro děti

Dobrovolnictví pro děti

Termín realizace projektu: 01.01. 2012 – 31.12.2012

Projekt vyplývá z potřeby dobrovolnické práce na Středisku. Dobrovolníci jsou zapojeni ve většině jeho programech a péče o ně je jednou z našich priorit.
Projekt Dobrovolnictví pro děti zahrnuje práci dobrovolníků v programech Oratoř, doučování, Předškoláci a volnočasové aktivity na Máji.

Přínosem projektu je personální zajištění při realizaci programů a zkvalitnění poskytovaných služeb a spolupráce s dobrovolníky prostřednictvím zvyšování jejich motivace a úrovně zaškolování.
Do projektu jsou zahrnuty tyto aktivity:

  • vyhledávání a nábor dobrovolníků
  • příprava dobrovolníků na dobrovolnickou činnost
  • realizace dobrovolnické činnosti
  • motivování a oceňování dobrovolníků

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.