Dobrovolníci v SaSM – DDM ČB

Dobrovolníci v SaSM – DDM ČB

Termín realizace: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014

Dobrovolníci jsou důležitou součástí pracovního týmu organizace a jsou zapojeni ve všech činností pro uživatele. Jelikož se snažíme docílit „rodinný“ charakter založený na osobním individuálním vztahu k uživatelovi, musíme personálně zajistit všechny aktivity právě dobrovolníky. Ročně spolupracujeme s cca 120 dobrovolníky. Kvalitní pro všechny strany prospěšná spolupráce s dobrovolníky si vyžaduje velkou péči ze strany organizace.
Cílem projektu je rozvoj dobrovolnické služby a tím zvyšování kvality poskytovaných služeb uživatelům v SaSM – DDM ČB. Zabezpečit personální zajištění jednotlivých projektů a zkvalitňování spolupráce s dobrovolníky prostřednictvím zvyšování jejich motivace a úrovně zaškolovaní.


Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.