Dobrovolníci v SaSM – DDM ČB

Termín realizace projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Salesiánské středisko mládeže při své práci s dětmi a mládeží spolupracuje s řadou dobrovolníků (ročně cca 120 lidí). Bez jejich pomoci by práce zaměstnanců nebyla možná v takovém rozsahu a kvalitě. Z těchto důvodů je práce s dobrovolníky či praktikanty jedna z hlavních náplní činnosti organizace. I když dobrovolníci pracují zdarma, péče o ně levná není (náklady spojené s náborem, vzděláváním, pojištěním, motivováním či udržením dobrovolníků v jejich činnosti).

Cílem projektu je rozvoj dobrovolnické služby a tím zvyšování kvality poskytovaných služeb uživatelům v SaSM – DDM ČB. Zabezpečit personální zajištění jednotlivých projektů a zkvalitňování spolupráce s dobrovolníky prostřednictvím zvyšování jejich motivace a úrovně zaškolovaní.

Dílčí cíle projektu

  1. vyhledávání a nábor dobrovolníků
  2. příprava dobrovolníků na dobrovolnickou činnost
  3. realizace dobrovolnické činnosti

 


Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.