Dítě v rodině

Dítě v rodině

Záměrem projektu je podpora integrace osob v nepříznivé sociální situaci. Cílem projektu je realizace služby pro rodiny, resp. rodinné příslušníky dětí využívajících NZDM Oráč a služby pro jednotlivce v Poradenském centru pro obyvatele sídliště Máj. V rámci služby poskytujeme odbornou pomoc při řešení sociálních problémů a péči za účelem odstraňování nepříznivých podmínek jejich života, které mají za následek sociální vyloučení.

 


Tento projekt je spolufinancován Krajským úřadem Jihočeského kraje

jihocesky_kraj-logo