Děti a mládež na Máji

Termín realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Místo realizace projektu: KC Máj, Antonína Barcala 1791/40, 370 05 České Budějovice, sídliště Máj v Českých Budějovicích

Výchozí situace:

SaSM – DDM ČB je poskytovatel registrované služby NZDM Oráč. V návaznosti na tuto službu vyvíjí také podpůrné aktivity pro rodiny těchto dětí. Projekt reflektuje potřeby lidí z místní komunity sídliště Máj v Českých Budějovicích a na základě dlouhodobého monitoringu vytváří volnočasovou nabídku pro děti a mládež a práci s jejich rodinami jako prevenci sociálního vyloučení z důvodů sociálního znevýhodnění.

Cíl projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím realizace volnočasových aktivit pro děti a mládež a práci s jejich rodinami předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

 


Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.