Činnost mládeže v horách a skalních oblastech

Činnost mládeže v horách a skalních oblastech

Cílem tohoto grantu je podpora akcí rozvíjejících vztah mládeže k horolezectví (do 18-ti let). V rámci grantu pro rok 2009 vyrazil náš horolezecký oddíl HO4ák na návštěvu jedné z lezeckých oblastí Evropy – Arca. Hlavním smyslem celé akce bylo nejen navštívit světově známé lezecké oblasti, ale hlavně naučit děti a mládež lézt „na prvním“ v bezpečném lezeckém terénu, který ne zřídka v tuzemských oblastech u lehčích cest chybí. Dále zúročit několikaleté nabyté zkušenosti a dovednosti a stmelit partu HO4áku.
Tato akce byla pečlivě naplánovanou a dlouho očekávanou, proběhla ve dnech 3.-13. 4. 2009. Učastníci si zde mohli otevřít „lezecký obzor“ i za hranicemi republiky. Nakonec se celé akce účastnilo 7 lidí (1 instruktor + 6 členů oddílu). Atmosféra byla skvělá, zážitky účastníků nezapomenutelné. Příští rok bychom rádi podobnou akci v našem oddílu uskutečnili opět.

Děkujeme mnohokrát ČHS za podporu této akce.


Tento Projekt je spolufinancován Českým horolezeckým svazem.