Chaloupka v čase i v nečase

Chaloupka v čase i v nečase

Termín realizace projektu: 25.- 28.10. 2012 – 31.1. – 3.2. 2013

Projekt navazuje na tradiční velice úspěšný několikaletý projekt organizování letních chaloupek se specifickým zaměřením pro děti a mládež ve věku od 7– 19 let.
Smyslem těchto křesťanských táborů je nabídnout alternativu k aktivnímu trávení volného času pro děti a mládež, kde se klade důraz na výchovu k odpovědnosti nejen vůči sobě, ale i vůči ostatním lidem a přírodě. Důležité je i umožnění seberealizace dítěte v kolektivu vrstevníků, zažít pocit soudržnosti, kamarádství, naučit se táborovým dovednostem a samostatnosti

1. akce se uskuteční v podzimním čase, kdy budou moci děti strávit pár dní na šumavské Kvildě.
Program je načasován na podzimní prázdniny a nabízí účastníkům pobytový tábor plný her, táborových aktivit či soutěží. Podzimní počasí taky vybízí k výletům do přírody.

2. akce se uskuteční v zimním období, kde si budou moct děti těšit ze zimných sportů a věnovat se lyžařskému výcviku. Dlouhé zimní večery si budou moct zpříjemnit společenskými hrami a soutěžemi.


Tento projekt je spolufinancován Nadací pro radost.

nadace-pro-radost