Cesta integrace

Cesta integrace

Termín realizace: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013

Projekt svým zaměřením reaguje na potřeby rodin pocházejících z lokality definované Jihočeským krajem jako vyloučená lokalita (sídliště Máj), které jsou ohroženy sociálním vyloučením nebo jsou jím znevýhodněny.

Záměrem projektu je předcházet či zamezit prohlubování procesu sociálního vylučování prostřednictvím poskytnutí pomoci při řešení individuálních problémů konkrétních rodin.
V projektu jsou realizovány dvě sociální služby: terénní komunitní práce a individuální sociální práce pro dospělé členy rodiny dětí dojíždějících na různé programy Střediska a přispět tak k jejich sociálnímu začleňování.


Tento projekt je spolufinancován Krajským úřadem Jihočeského kraje

jihocesky_kraj-logo