Babičko, nauč mě

Termín realizace projektu: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

Cílem projektu je zapojení seniorů do realizace volnočasové činnosti pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Přínosem projektu bude využití principu podpory ke svépomoci u dvou skupin ohrožených sociálním vyloučením. Skupina seniorů bude aktivizována tím, že budou využity jejich zkušenosti a dovednosti pro práci s dětmi. Skupina dětí bude podpořena individuální prací nebo prací v malých skupinkách, která se vzhledem k dlouhodobým zkušenostem s touto cílovou skupinou ukazuje jako nejvíce účinná. Děti si také osvojí komunikační a sociální dovednosti nenásilnou formou.

 


Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.