Anděl na horách

Anděl na horách

Značná řada aktivit Střediska se uskutečňuje mimo naši budovu. Důvodem jsou převážně omezené prostorové možnosti a časově náročné sladění všech programů do jedné budovy. Z tohoto důvodu využíváme mj. vlastní výjezdovou budovu – Školící a vzdělávací středisko – umístěnou v šumavské vesnici Kvilda. Do správy ji Středisko dostalo v roce 2004, v letech 2004 – 2006 proběhla celková rekonstrukce.

Budova celoročně slouží řadě výchovně vzdělávacích aktivit nejen pro děti a mládež ze Salesiánského střediska mládeže v Českých Budějovicích, ale také ostatním Salesiánským střediskům a mladým lidem z klubů Salesiánského hnutí mládeže (SHM) z celé České republiky. Vedle těchto zde nachází zázemí pro své aktivity farnost Sv. Vojtěcha a některé další neziskové organizace z regionu.

Je třeba zajistit odpovídající vybavení nově zrekonstruovaného objektu. Cílem je pak zabezpečení kvalitního a bezpečného prostředí pro výchovně vzdělávací a rekreační aktivity všech účastníků.

Projekt spolufinancuje nadace Renovabis.