Podpora rodin

Podpora rodin

Termín realizace: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013

SaSM – DDM ČB se ve svých volnočasových aktivitách a sociálních službách zaměřuje především na děti a mládež. Aby pomoc dětem a mladým lidem byla komplexní, soustřeďuje svou pozornost i na spolupráci s rodiči a rodinnými příslušníky. Z více než dvacetileté praxe práce s dětmi a mládeží, ohrožených nežádoucími sociálními jevy, vyplývá, že celistvou péči o dítě představuje také pomoc rodině při řešení obtížných životních situacích. Odborná pomoc rodinným příslušníkům tak zároveň zkvalitňuje služby pro dítě.

Důvodem realizace projektu je nutnost navazování kontaktů s členy rodiny našich uživatelů kvůli lepší spolupráci s dítětem. Zdroj řešení problému dítěte je nejčastěji zakotven právě v jeho rodinném prostředí.

Cílem projektu je poskytování sociálních služeb a pomoc při řešení konkrétních problémů rodinných příslušníků uživatelů SaSM – DDM ČB a tím tak přispět k jejich sociálnímu začleňování. Projekt podporuje získávání, resp. posilování sociálních kompetencí pro samostatné řešení problému, motivování rodinných příslušníků k předcházení podobných sociálních problémů.


Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.