„ZAHRADNÍ SLAVNOST“ aneb „JEDEME DO FINÁLE“

Do finále jsme se rozjeli 17. června, a to nejen v podobě Zahradní slavnosti, ale i příjemného úvodního setkání v kostele sv. Vojtěcha a ukázkou zásahu Jihočeských záchranářů ve věži kostela.

Celá slavnost byla určená účastníkům zájmových kroužků, jejich rodičům a přátelům Střediska. Začala příjemným setkáním ve farním kostele, kde si pro všechny přítomné ředitel Střediska a koordinátor zájmových kroužků připravili pěknou divadelní scénku a děti z kytarového kroužku písničku. Samy děti potom měly možnost vystavit Středisku vysvědčení. Poté následovala ukázka členů Zdravotní záchranné služby JčK v samotném srdci kostelní věže. Po velmi praktické a odborné ukázce záchranářů pokračoval program na zahradě Střediska. Zde již bylo připraveno občerstvení, hudba, zábavné atrakce – velká houpačka, chůdy, skákání v pytli…  Pro obdivovatele, ale i zvědavce byly na zahradě k vidění záchranná vozidla Hasičského záchranného sboru, Policie ČR a Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Posádka vozidel s maximální trpělivostí odpovídala na všechny dotazy dětí i rodičů a umožnila jim prohlédnout si vozidla a vybavení zblízka.

Celá slavnost byla krásnou tečkou za letošními kroužky. Velké díky patří nejen našim hostům „záchranářům, hasičům a policistům“, ale také vedoucím a dobrovolníkům, bez nichž by akce byla jen stěží zrealizovatelná.

Velký dík patří všem účastníkům kroužků a jejim rodičům, kteří nám zachovali svoji přízeň i v letošním roce. Již  nyní se můžete těšit na novou nabídku zájmových kroužků pro rok 2010/2011. Jako novinku připravujeme kroužek Francouzštiny, Kondičního cvičení – aerobic – a Cvičení s Krtečkem – pro maminky s dětmi v dopoledních hodinách a mnoho dalších.