Zahajovací bohoslužba pro děti

Dne 23. 9. 2009 proběhla v kostele sv. Vojtěcha bohoslužba pro děti ze OLYMPUS DIGITAL CAMERA         Salesiánského střediska mládeže  – dům dětí a mládeže České Budějovice. Touto bohoslužbou jsme společně přivítali začátek činností v našem Středisku.

Vysokoškolští studenti si pro děti připravili divadelní scénku ze života Dominika Savia. Po shlédnutí  příběhu si o něm děti vyprávěli s P. Tomášem Rádlem a společně přemýšlely,  jakými pravidly by se tento rok chtěly řídit. Pomocí jim byly připravená a upravená pravidla Dominika Savia: důvěřovat v rodinu, dodržovat co jsem slíbil, nebýt pohodlný, být hodný k druhým lidem, dělat své věci pořádně. Každý účastník si vybral jedno pravidlo, kterým se bude v letošním školním roce řídit. Po celou dobu nás provázela zpěvem a hudbou místní schola, která děti strhla ke zpěvu a tanci.

Na závěr bohoslužby přijaly děti požehnání do nového školního roku.

autor článku: Šárka Chlupová