Výlet do Českého Krumlova s Oratoří

Do Českého Krumlova jsme v sobotu 22. 10. 2011 s dětmi vyrazili autobusem. Poté,  co jsme dorazili na místo, řekli jsme dětem několik pravidel  a dohodli se na přesném programu. Zároveň jsme si popovídali o historii města a jeho poloze. Prvním navštíveným místem bylo muzeum voskových figurín a jako druhé místo si děti mohly vybrat mezi pohádkovým muzeem loutek a muzeem útrpného práva. Děti si vybraly muzeum útrpného práva. V muzeu voskových figurín je nejvíce zaujala figurína Michaela Jacksona. Výstava ukazovala figuríny od nejstarších dob až po současnost. Viděly tak i staré hrnčíře, kováře a hospodské, ale i krále Karla IV., skladatele W. A. Mozarta, české i československé prezidenty, významné vědce a herce či zpěváky. V muzeu útrpného práva, pak viděly, jak vypadalo trestání a mučení v dávných dobách. Protože se ze začátku výstavy trochu bály, každý exponát jsme jim dobře představili a vysvětlili, proč k takovým trestům docházelo a dávali jim srovnání se současností. Cestou zpátky na vlak jsme se ještě stavili na nádvoří krumlovského zámku a hledali medvědy, kteří již bohužel ve výběhu nebyli. Celou akci jsme zakončili cestou vlakem domů, děti si to hodně užily, hrály hry ve vlaku a povídaly si o muzeu útrpného práva.