Vyjádření ze setkání pracovní skupiny k situaci na sídlišti Máj

TISKOVÁ ZPRÁVA

České Budějovice, 7. 8. 2013 pořádalo Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice (Středisko) již potřetí setkání pracovní skupiny k řešení situace na sídlišti Máj. Všichni zúčastnění provedli revizi naplňování úkolů z navržených konkrétních opatření z minulé schůzky ze dne 11. 7. 2013 a hledali řešení, jak předcházet možným konfliktům ve školách s ohledem na blížící se začátek školního roku.

Setkání se spolu s náměstkem primátora Mgr. Petrem Podholou zúčastnili zástupci většinové a menšinové společnosti, Krajského úřadu Jihočeského kraje, Statutárního města České Budějovice, ředitelé ZŠ Máj I. a ZŠ Máj II., Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Městské policie, Probační a mediační služby, Městské charity, Diecézní charity, zástupci neziskových organizací a občanských iniciativ.

Na všech bodech z minulého setkání se intenzivně pracuje. Formují se 2 nové občanské iniciativy, jimž Středisko nabídlo své prostory k setkávání. Díky Statutárnímu městu České Budějovice vzniknou 2 hřiště v oblasti sídliště Máj, bude se hledat prostor pro trávení volného času občanů Máje a  bude vypsáno výběrové řízení na asistenty prevence kriminality. Dále má Statutární město České Budějovice ambice vytvořit institut prospěšných prací, který by měl napomoci dodržování čistoty na sídlišti. Středisko prověří možnost volnočasového využití velkého fotbalového hřiště SK Čtyři Dvory. Díky dobrovolným hlídkám některých romských spoluobčanů funguje na sídlišti dodržování nočního klidu.

Druhá část schůzky byla věnována tématu „Předcházení možným konfliktům v základních školách na sídlišti Máj (školy)“. Základními výstupy tohoto bloku jednání jsou:

  • Nulová tolerance k porušování školního řádu. Každý pedagogický pracovník škol má jasně daný postup, jak řešit krizové situace (porušení školního řádu).
  • Na konci srpna 2013 proběhnou na obou školách mimořádné pedagogické porady s náměstkem primátora Mgr. Petrem Podholou.
  • Začátkem září 2013 se uskuteční mimořádné třídní rodičovské schůzky za účasti náměstka primátora Mgr. Petra Podholy.
  • Na obou školách bude v září a říjnu 2013 realizován projekt zaměřený na prevenci pro žáky 6. – 9. tříd.
  • Na ZŠ Máj I. bude zřízena pracovní pozice speciálního pedagoga. Na ZŠ Máj II. je již tato pracovní pozice vytvořena.
  • Od začátku školního roku 2014-2015 budou na obou školách zřízeny přípravné třídy.
  • Pozice asistenta pedagoga se bude řešena na úrovni ředitelů škol a Statutárního města České Budějovice.

Poslední společné setkání této pracovní skupiny se uskuteční v září 2013. Další setkání převezmou občanské iniciativy.

Za zúčastněné pracovní skupiny pořadatel:
Ing. Tomáš Rádl,ředitel Střediska