Velikonoční program v Klubíku Mája

V pondělí 3. dubna 2023 jsme v Salesiánském středisku mládeže v Klubíku Mája přivítali 1 třídu nejmladších dětí z mateřské školy K. Štěcha. Společně jsme si užili velikonoční program, hledání vajíček (kterými jsme pak společně vystavěli cestu mezi slepičkou a kohoutkem, aby se našli), výtvarné tvoření (malování vajíček) i pohybové hry a aktivity v tělocvičně. Již řadu let s mateřskou školou K. Štěcha spolupracujeme. Většina dětí, navštěvujících předškolní klub Klubík Mája, rodiče následně přihlásí právě do Mateřské školy K. Štěcha. Brzy nás čeká na oplátku naše návštěva v MŠ K. Štěcha, po zápisech, především s dětmi, které od září do této mateřské školy nastoupí. Snažíme se tím usnadnit dětem adaptaci tak, aby od září přicházely již do známějšího prostředí.