Včelí program v Klubíku Mája

Ve čtvrtek 20. 10. k nám do Klubíku Mája zavítala Ilona Paulátová, která se v Salesiánském středisku
mládeže mimo jiné věnuje „salesiánským včelám“. Děti se spolu s ní seznámily s tím, jak včela
vypadá, jakými vývojovými stádii prochází, jaké různé úlohy včela v úle může plnit a spoustu dalších
zajímavých a užitečných věcí. Kromě sladkého medu, který měly děti se včelami spojený (a také
možného píchnutí od včely) si děti mohly osahat plát včelího vosku a vyrobit si svou vlastní svíčku ze
včelího vosku. Prohlédly si i spoustu zajímavých knížek plných krásných obrázků.

rcholem tohoto setkání se včelami bylo pylové zrnko, které děti od Ilonky dostaly, a které je první
z přísad do zvětšovacího lektvaru, který děti potřebují získat pro své malé kamarády z projektu V říši
obrů od Jany Modré, kterému se v Klubíku Mája věnujeme celý tento školní rok. Seznámíme se
průběžně s různými druhy hmyzu, včely jsme poznaly jako první.