V on-line prostoru jsou Otevřené kluby už jako doma

O tom, že doučujeme naše děti on-line, jsme už psali. Do tohoto programu zapojujeme velké množství zaměstnanců, protože se do prostoru na internetu převádí asi nejlépe. Navíc dětem, které nám na pedagogické programy docházejí, doučování opravdu chybí. Nyní jsme ale spustili i Oratoř.

Oratoř je program pro děti většinou ze sociálně slabšího prostředí, které úplně neví, jak trávit svůj volný čas. Proto jim poskytujeme prostor, kde si mohou hrát, sportovat, tvořit, povídat, zkrátka dělat věci, které jsou pro většinouvou společnost normální a samozřejmé, ale pro děti z okraje společnosti ne. Výtvarná dílna nebo pingpong se online provozují obtížně, proto jsme vybrali ty činnosti, u kterých to jde. Oratoř online provozujeme zatím ve středu od 14 do 15 hodiny a a naše kolegyně Zuzka se zaměřuje¨především na rozhovory: třeba jen o tom, jak se nám daří, nebo jsou připravena i konkrétní debatní témata. Pokud se připojí více dětí a rozumně si popovídat už není možné, hrajeme společně hry a povídáme si u toho. No a o tom, že je to zábava, svědčí naše fotky: