„V. I. P. dětský den v Oratoři“

Pro děti navštěvující nízkoprahový klub V. I. P. a Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice byl na úterý 1. 6. připraven dětský den. Konal se na zahradě  Střediska a i přes nepřízeň počasí se ho zúčastnil velký počet nejen dětí, ale i rodičů. Studentky Biskupského gymnázia si v rámci svého projektu připravily 8 různě náročných disciplín a o stanoviště se i samy staraly. Pro všechny bylo připraveno opékání špekáčků a byl zajištěn i pitný režim. Rodiče se pak mohli zúčastnit soutěže o nejlepší domácí koláč. V průběhu tříhodinového programu měla zahrát i romská kapela, ale z důvodu nepříznivého počasí byl tento program zrušen. Děti si však odnesly domů spoustu sladkostí, drobností a zajímavých zážitků. Za vynikající spolupráci bychom chtěli poděkovat jak nízkoprahovému klubu V. I. P., tak i našim zaměstnancům, praktikantů a dobrovolníkům!

Autor: Lenka Kolářová

Projekt Oratoř – vzdělání a hra je spolufinancován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.